Izpolni novo prostovoljno varnostno poročilo (nesreča/incident/resni incident/ostalo)
Naloži dokument
 
Podrobnosti o zadevi  
Naslov poročila (dogodek/zadeva):
Ali želite ostati anonimni?:        
Datum dogodka/zadeve:
Čas dogodka/zadeve (hh:mm): :
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Kaj želite sporočiti/prijaviti?:


Lokacija/Let:
Opis:
Security code
(Enter this text in box on the right):
 

POROČILO LAHKO ODDATE ANONIMNO / YOU MAY SUBMIT THE FORM ANONYMOUSLY!
V dokumentu Splošna politika varstva osebnih podatkov najdete več informacij iz politike zasebnosti Fraporta Slovenija, in sicer: o upravljavcu, vrstah osebnih podatkov, pravnih podlagah za obdelavo, namenih obdelave, obdobju hrambe, obveznosti oziroma prostovoljnosti posredovanja podatkov, osebah, ki imajo dostop do osebnih podatkov, vaših pravicah v zvezi z osebnimi podatki ter postopkih uveljavljanja teh pravic.
In the General policy of personal data protection, you can find more information from Privacy Policy Fraport Slovenija, namely: about the controller, types of personal data, legal basis for processing, processing purposes, storage periods, obligations or voluntary data transfer, persons who have access to personal data, your rights regarding personal data and procedures for exercising these rights.

 
x